1. Gwarancja Polygon obejmuje ramę i widelec bez amortyzacji.
 2. Komponenty ENTITY, w które wyposażone są rowery elektryczne.
 3. Lakier i naklejki nie są objęte gwarancją.
 4. Gwarancją nie są objęte elementy zużywalne, takie jak łożyska, tuleje, opony, felgi, dętki, klocki hamulcowe, linki hamulców i manetek, osłony, chwyty kierownicy, taśmy na kierownicę, siodełka. Są to elementy podlegające naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji roweru, w zależności od warunków, w których jest użytkowany i w jakich jest przechowywany. Przedwczesne zużycie tych elementów będzie indywidualnie rozpatrywane przy każdym zgłoszeniu reklamacyjnym.
 1. Dla ramy rowerowej i widelca (bez amortyzacji):
  • Aluminiowa rama i widelec – 10 lat
  • Karbonowa rama i widelec – 5 lat
  • Stalowa rama i widelec – 5 lat
  • Rama z podwójnym zawieszeniem – 5 lat
  • Rama roweru elektrycznego – 5 lat
  • Modele Trid i Trid ZZ – 2 lata
 2. Dla elementów ENTITY z rowerów elektrycznych – 2 lata od daty zakupu.
 1. Rower/rama jest zakupiona u autoryzowanego dealera/sklepu Polygon (potwierdzona oficjalną fakturą/paragonem/kartą gwarancyjną).
 2. Rower/rama jest zakupiona w autoryzowanym sklepie (potwierdzona oficjalną fakturą/paragonem/kartą gwarancyjną).
 3. Występuje o nią pierwotny właściciel roweru. Prawo do gwarancji Polygon jest niezbywalne.
 4. zakup został zarejestrowany na www.polygonbikes.com lub za pośrednictwem autoryzowanego dealera/sklepu Polygon.
 1. Rower, został zmodyfikowany w sposób nietechniczny (tj. przemalowany) lub technicznie, lub w obu przypadkach, gdy modyfikacja może wpłynąć na oryginalną specyfikację i przeznaczenie (specyfikację można zobaczyć na www.polygonbikes.com)Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z autoryzowanym dealerem / sklepem Polygon lub wyślij e-mail na adres info@rowerypolygon.pl
 2. Rower był użytkowany w niewłaściwych warunkach, podczas zawodów i/lub działalności komercyjnej i/lub innych celów, w których pierwotne przeznaczenie roweru nie zostało spełnione.
 1. Rower został uszkodzony poprzez niestosowanie się do wytycznych jego konserwacji zawartych w instrukcji obsługi
 2. Stosowane są komponenty, które nie spełniają norm technicznych i warunków bezpieczeństwa do jazdy na rowerze (patrz wytyczne użytkowania dla każdego komponentu).
 3. Szkoda jest spowodowana wypadkiem, siłą wyższą i klęską żywiołową (tj. powódź, pożar, trzęsienie ziemi).
 4. Rower jest powystawowy lub testowy.
 1. Skontaktuj się z dealerem, który dokonał sprzedaży roweru i opisz problem.
 2. Dostarcz rower do dealera i okaż dowód zakupu.
 3. Zgłoszenia gwarancyjne wymagają podania takich danych, jak:
 • Numer ramy
 • zdjęcie uszkodzonych części/defektu (o ile możliwe)
 • zdjęcie całego roweru

Ostateczna decyzja każdego roszczenia gwarancyjnego jest podejmowana według uznania firmy Polygon.

 1. Roszczenia dotyczące wszystkich części marki innej niż Polygon, widelców przedniego zawieszenia i tylnego zawieszenia będą rozpatrywane zgodnie z polityką gwarancyjną każdej marki.Ta część oświadczenia gwarancyjnego obejmuje wszystkie oryginalne części, w tym ramę drążka, ale nie obejmuje części innych niż marki Polygon, widelca amortyzowanego i tylnego zawieszenia. Wszystkie części marki innej niż Polygon, widelec amortyzowany i tylne zawieszenie będą obsługiwane zgodnie z polityką gwarancyjną każdej marki.
 1. Aby uzyskać dalszą pomoc, skontaktuj się z nami pod adresem info@polygonbikes.com
 1. O ile nie postanowiono inaczej, jedyne zadośćuczynienie w ramach powyższej gwarancji lub jakiejkolwiek dorozumianej gwarancji jest ograniczone do wymiany wadliwych części na te o równej, lub większej wartości według wyłącznego uznania firmy Polygon.
 2. Gwarancja obowiązuje od daty zakupu, dotyczy tylko pierwotnego właściciela i nie podlega przeniesieniu.
 3. W żadnym wypadku firma Polygon nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, przypadkowe lub wtórne szkody, w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu obrażeń ciała, szkód majątkowych lub strat ekonomicznych, niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, gwarancji, zaniedbania, odpowiedzialności za produkt lub jakiejkolwiek innej.
 4. Gdy sprawa gwarancyjna zostanie zaakceptowana i przetworzona, wymagania dotyczące demontażu, montażu i ustawień jakichkolwiek komponentów lub ram ponosi właściciel.
 5. Polygon nie pokrywa kosztów/niedogodności spowodowanych utratą możliwości użytkowania roweru/komponentów lub utraty ich wartości w trakcie trwania procesu gwarancyjnego.